Fihrist | Hakkımda | Özel projeler | Hobilerim | Klavyemden.. / BT
[Makaleler Fihristine git] | [BT Makaleleri Fihristine git]

Perl Script ile Juniper'a bağlanma.:

           Juniper / Netscreen cihazlara bağlanmak için http://search.cpan.org adresi kolay ve kullanışlı bir kütüphane içermektedir. Bu kütüphane Net::Telnet::Netscreen 'dir. Name of the library is Net::Telnet::Netscreen. Kullanımı aşağıda örnekte gösterildiği gibi basittir:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
#!/usr/bin/perl
use Net::Telnet ();
$t = new Net::Telnet (Timeout => 10,
                  Prompt => '/ns5gt-adsl->/');
 
$t->open("IP_ADDR_of_NetscreenDevice");
$t->login(netscreenUsername, Password);
 @lines = $t->cmd("get policy id X");
print @lines;
$t->cmd("exit");
$t->cmd("exit");

           IP_ADDR_of_NetscreenDevice, netscreenUsername and Password ifadeleri sırasıyla Cihaz IP Adresi, login kullanıcı adı ve login şifre bilgileriyle düzenlenmelidir.

Bu makalenin kopyalarından birisi şuradadır: Practical Code Solutions: How to Connect Juniper Netscreen Device using Perl Scripts
My Personal Web Page - ReNewing period...