- http://ismaildogan.com.tr/ - Ana sayfa Index
- http://ismaildogan.com.tr/math/ Math Index Sayfası

Pascal üçgeninin kaç satır olacağı belirtilmedi, varsayılan değer 15 ile işleme devam ediliyor.
Farklı bir değer ile işlem yapmak için, ?rows=10 gibi başka bir değer giriniz.

1
        1 ->110 = 120 = 1 = + 1
1
1
        2 ->111 = 1121 = 2 = + 1 + 1
1
2
1
        3 ->112 = 12122 = 4 = + 1 + 2 + 1
1
3
3
1
        4 ->113 = 133123 = 8 = + 1 + 3 + 3 + 1
1
4
6
4
1
        5 ->114 = 1464124 = 16 = + 1 + 4 + 6 + 4 + 1
1
5
10
10
5
1
        6 ->115 = 16105125 = 32 = + 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1
1
6
15
20
15
6
1
        7 ->116 = 177156126 = 64 = + 1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1
1
7
21
35
35
21
7
1
        8 ->117 = 1948717127 = 128 = + 1 + 7 + 21 + 35 + 35 + 21 + 7 + 1
1
8
28
56
70
56
28
8
1
        9 ->118 = 21435888128 = 256 = + 1 + 8 + 28 + 56 + 70 + 56 + 28 + 8 + 1
1
9
36
84
126
126
84
36
9
1
        10 ->119 = 235794769129 = 512 = + 1 + 9 + 36 + 84 + 126 + 126 + 84 + 36 + 9 + 1