- http://ismaildogan.com.tr/ - Ana sayfa Index
- http://ismaildogan.com.tr/math/ Math Index Sayfası
Matrisin boyutları için size=10x10 gibi bir ifade kullanmalısınız
Tekrar sayısı için ise iteration=5 gibi...
buna göre örnek bir url şöyle olmalıdır: ?iteration=5&size=15x15
Eğer siz "size" değeri girmezseniz, varsayılan değer 10x10 ve eğer siz bir "iteration" değeri girmezseniz varsayılan tekrar sayısı 3 olacaktır.
Ve ayrıca, sunucuyu korumak amacıyla, azami iteration sayısı 20 ve batris boyutları 30 ile sınırlandırılmıştır. Bu değerlerden büyük girseniz de işlem yapılmayacaktır.

You should use like size=10x10 to determine the matrix dimensions
should use like iteration=5 to determine the iteration amount...
so the URL should like this: ?iteration=5&size=15x15
The default value is 10x10 if you don't define the matrix dimensions and the default is 3 if you don't define a iteration value
max. permitted iteration is 20 and max. permitted dimensions for matrix are 30. The calculation will be rejected If you set higher then the limitted values.

Matrisin en küçük ekseni 10 boyutundadır.
minmum dimension is 10 of the matrix.

v:

12345678910
24711162229374656
371425416392129175231
411255091154246375550781
516419118233658295715072288
622631543366721254221137186006
72992246582125425084719843714443
8371293759572211471994381787532318
946175550150737188437178753575068068
105623178122886006144433231868068136136

Tek sayılı tekrarlarda, 0 olan hücrelerin solundaki ve onun da solundaki sayı ile, bir üstündeki ve onun da üstünde sayıların mutlak değerleri aynı.
Ve sırayla, bir üsttekiler pozitif, alttakiler negatif olurken, bir alttakiler pozitif, üsttekiler negatif oluyorlar
iteration devam ettikçe, hesap edilen matrix alanı daraldığında, yapının derinliğine zoon etmişiz gibi bir görünüm de oluşuyor..
Aynı teleskop'lardaki gibi, ne kadar uzağa bakmak istiyorsanız, o kadar geniş bir çap ile ilk görüntüyü yakalamanız gerekiyor.

Tekrar - 1:

12345678910
20-3-9-19-34-55-83-119
330-9-28-62-117-200-319
4990-28-90-207-407-726
51928280-90-297-704-1430
6346290900-297-1001-2431
7551172072972970-1001-3432
883200407704100110010-3432
911931972614302431343234320
10

Tekrar - 2:

12345678910
2-6-9-10-673481
3-9-18-28-34-27788
4-10-28-56-90-117-110-22
5-6-34-90-180-297-407-429
67-27-117-297-594-1001-1430
7347-110-407-1001-2002-3432
88188-22-429-1430-3432-6864
9
10

Tekrar - 3:

12345678910
20822416174
3-802263124198
4-22-22063187385
5-41-63-630187572
6-61-124-187-1870572
7-74-198-385-572-5720
8
9
10